Upcoming Events Date & Time
Thu  01/20/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Thu  01/20/2022  3:45 pm - 5:45 pm
Fri  01/21/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Fri  01/21/2022  3:45 pm - 5:45 pm
Mon  01/24/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Mon  01/24/2022  3:45 pm - 5:45 pm
Tue  01/25/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Wed  01/26/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Thu  01/27/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Fri  01/28/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Fri  01/28/2022  3:45 pm - 5:45 pm
Boys Wrestling Practice Mon  01/31/2022  10:00 am - 12:00 pm
Athletic Team Practices Mon  01/31/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Athletic Team Practices Tue  02/01/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Tue  02/01/2022  3:45 pm - 5:30 pm
Athletic Team Practices Wed  02/02/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Wed  02/02/2022  3:45 pm - 5:30 pm
Athletic Team Practices Thu  02/03/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Thu  02/03/2022  3:45 pm - 5:15 pm
Athletic Team Practices Fri  02/04/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Athletic Team Practices Mon  02/07/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Mon  02/07/2022  3:45 pm - 5:15 pm
Athletic Team Practices Tue  02/08/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Tue  02/08/2022  3:45 pm - 5:15 pm
Athletic Team Practices Wed  02/09/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Wed  02/09/2022  3:45 pm - 5:15 pm
Early Release 1:30 PM Thu  02/10/2022  (All Day)
Boys Wrestling Practice Thu  02/10/2022  2:00 pm - 4:00 pm
Athletic Team Practices Thu  02/10/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Fri  02/11/2022  2:00 pm - 4:00 pm
Athletic Team Practices Fri  02/11/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Athletic Team Practices Mon  02/14/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Mon  02/14/2022  3:45 pm - 5:15 pm
Athletic Team Practices Tue  02/15/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Tue  02/15/2022  3:45 pm - 5:15 pm
Athletic Team Practices Wed  02/16/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Boys Wrestling Practice Wed  02/16/2022  3:45 pm - 5:15 pm
Athletic Team Practices Thu  02/17/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Athletic Team Practices Fri  02/18/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Facilities closed Mon  02/21/2022  (All Day)
Athletic Team Practices Mon  02/21/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Athletic Team Practices Tue  02/22/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Athletic Team Practices Wed  02/23/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Athletic Team Practices Thu  02/24/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Athletic Team Practices Fri  02/25/2022  3:30 pm - 6:30 pm
Spring Sports Start Mon  02/28/2022  (All Day)
Early Release 1:30 PM Thu  03/10/2022  (All Day)
Storm Night (for incoming 9th graders at SqHS) Wed  03/16/2022  (4:00 pm) 6:00 pm - 8:00 pm (8:30 pm)
Facilities closed Mon  04/04/2022  (All Day)
Facilities closed Tue  04/05/2022  (All Day)
Facilities closed Wed  04/06/2022  (All Day)
Facilities closed Thu  04/07/2022  (All Day)
Facilities closed Fri  04/08/2022  (All Day)
Early Release 1:30 PM Thu  04/28/2022  (All Day)
Facilities closed Mon  05/30/2022  (All Day)
Early Release 1:30 PM Fri  06/17/2022  (All Day)
Facilities closed Fri  06/17/2022  (All Day)
Facilities closed Mon  07/04/2022  (All Day)
No Facility Rentals Tue  08/30/2022  (All Day)
Facilities closed Mon  09/05/2022  (All Day)
Facilities closed Fri  11/11/2022  (All Day)
Facilities closed Thu  11/24/2022  (All Day)
Facilities closed Fri  11/25/2022  (All Day)
Facilities closed Mon  12/19/2022  (All Day)
Facilities closed Tue  12/20/2022  (All Day)
Facilities closed Wed  12/21/2022  (All Day)
Facilities closed Thu  12/22/2022  (All Day)
Facilities closed Fri  12/23/2022  (All Day)
Facilities closed Mon  12/26/2022  (All Day)
Facilities closed Tue  12/27/2022  (All Day)
Facilities closed Wed  12/28/2022  (All Day)
Facilities closed Thu  12/29/2022  (All Day)
Facilities closed Fri  12/30/2022  (All Day)
Facilities closed Mon  01/02/2023  (All Day)
Facilities closed Mon  02/20/2023  (All Day)
Facilities closed Mon  04/03/2023  (All Day)
Facilities closed Tue  04/04/2023  (All Day)
Facilities closed Wed  04/05/2023  (All Day)
Facilities closed Thu  04/06/2023  (All Day)
Facilities closed Fri  04/07/2023  (All Day)
Facilities closed Mon  05/29/2023  (All Day)
Facilities closed Fri  06/16/2023  (All Day)