Upcoming Events Date & Time
Mon  01/20/2020  7:45 am - 8:45 am
Tue  01/21/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Wed  01/22/2020  7:45 am - 8:45 am
Wed  01/22/2020  9:15 am - 11:15 am
Wed  01/22/2020  11:00 am - 1:00 pm
Wed  01/22/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Wed  01/22/2020  6:00 pm - 8:00 pm
Thu  01/23/2020  7:45 am - 8:45 am
Thu  01/23/2020  9:15 am - 11:15 am
Thu  01/23/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Multicultural Club Fri  01/24/2020  11:00 am - 12:00 pm
Choir - behind stage Mon  01/27/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Tue  01/28/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  01/29/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  01/29/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Strengthening Families Spanish Wed  01/29/2020  6:00 pm - 8:00 pm
Choir - behind stage Thu  01/30/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Thu  01/30/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Friends of Shuksan event-6th grade family night Thu  01/30/2020  6:00 pm - 8:00 pm
Multicultural Club Fri  01/31/2020  11:00 am - 12:00 pm
Choir - behind stage Mon  02/03/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Mon  02/03/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Beats a.m. Tue  02/04/2020  7:45 am - 8:45 am
7th grade health screening Tue  02/04/2020  12:37 pm - 3:30 pm
Beats-pm Tue  02/04/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  02/05/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  02/05/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Strengthening Families Spanish Wed  02/05/2020  6:00 pm - 8:00 pm
Choir - behind stage Thu  02/06/2020  7:45 am - 8:45 am
Multicultural Club Fri  02/07/2020  11:00 am - 12:00 pm
Choir - behind stage Mon  02/10/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Mon  02/10/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Beats a.m. back of stage Tue  02/11/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Tue  02/11/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  02/12/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  02/12/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Strengthening Families Spanish Wed  02/12/2020  6:00 pm - 8:00 pm
Choir - behind stage Thu  02/13/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Thu  02/13/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Friends of Shuksan event-7th grade family night Thu  02/13/2020  6:00 pm - 8:00 pm
Multicultural Club Fri  02/14/2020  11:00 am - 12:00 pm
Beats-pm Fri  02/14/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Choir - behind stage Mon  02/17/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Tue  02/18/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  02/19/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  02/19/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Strengthening Families Spanish Wed  02/19/2020  6:00 pm - 8:00 pm
Choir - behind stage Thu  02/20/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Thu  02/20/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Multicultural Club Fri  02/21/2020  11:00 am - 12:00 pm
Choir - behind stage Mon  02/24/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Mon  02/24/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Beats-pm Tue  02/25/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  02/26/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  02/26/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Strengthening Families Spanish Wed  02/26/2020  6:00 pm - 8:00 pm
Choir - behind stage Thu  02/27/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Thu  02/27/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Dental clinic Fri  02/28/2020  9:00 am - 2:30 pm
BHS/SQHS at SMS Mon  03/02/2020  (All Day)
Choir - behind stage Mon  03/02/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Mon  03/02/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Beats-pm Tue  03/03/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  03/04/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  03/04/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Choir - behind stage Thu  03/05/2020  7:45 am - 8:45 am
Multicultural Club Fri  03/06/2020  11:00 am - 12:00 pm
Choir - behind stage Mon  03/09/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Mon  03/09/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Beats a.m. back of stage Tue  03/10/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Tue  03/10/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  03/11/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  03/11/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Choir - behind stage Thu  03/12/2020  7:45 am - 8:45 am
BHS/SQHS at SMS Thu  03/12/2020  9:30 am - 11:00 am
Beats-pm Thu  03/12/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Multicultural Club Fri  03/13/2020  11:00 am - 12:00 pm
Choir - behind stage Mon  03/16/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Mon  03/16/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Beats-pm Tue  03/17/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  03/18/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  03/18/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Choir - behind stage Thu  03/19/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Thu  03/19/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Multicultural Club Fri  03/20/2020  11:00 am - 12:00 pm
Choir - behind stage Mon  03/23/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Mon  03/23/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Beats-pm Tue  03/24/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  03/25/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  03/25/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Community Family Night Wed  03/25/2020  5:00 pm - 9:00 pm
Choir - behind stage Thu  03/26/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Thu  03/26/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Multicultural Club Fri  03/27/2020  11:00 am - 12:00 pm
Choir - behind stage Mon  03/30/2020  7:45 am - 8:45 am
Beats-pm Mon  03/30/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Beats-pm Tue  03/31/2020  3:45 pm - 5:30 pm
LGBTQ club-during lunches-Beats Lair Wed  04/01/2020  11:00 am - 1:00 pm
Beats-pm Wed  04/01/2020  3:45 pm - 5:30 pm
Choir - behind stage Thu  04/02/2020  7:45 am - 8:45 am